2000-01-22-JCK

Ankomst til Refilion

Rydder op efter slaget.

Møder Arhitos' karavane.

Ankomst til Refilion.

Hestene bliver solgt.

Op ad Windrush mod Threshold.

Båden angribes.